Iparbiztonsági konferencia volt Pécsett

Iparbiztonsági konferencia volt Pécsett. Duna-Dráva konferencia: Iparbiztonsági szekció

Hagyományteremtő céllal, gyakorlattal egybekötött nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Pécsi Tudományegyetem és a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2015. október 15-16. között. A konferencia első napját gyakorlati bemutatók, és kulturális programok színesítették. A rendezvény második napján, pénteken kezdődött a lényegi szakmai munka – húsz szekcióban, több mint százötven előadó részvételével, akik az árvízvédelemhez kapcsolódó tudományágakban tartottak interdiszciplináris előadásokat. A következő hetekben minden nap beszámolunk az egyes szekciókban tartott előadásokról, és a szakmai munka eredményességéről. A tizenharmadik szekció az ” Iparbiztonság” címet viselte. A szekció vezetője Pandur Tamás tűzoltó alezredes, a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság iparbiztonsági főfelügyelője volt.

Szabó Zsuzsanna mérnök, a Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának munkatársa a REACH és CLP aktualitásait foglalta össze előadásában. Az előadás áttekintette az önmagában, keverékben vagy árucikkben előforduló vegyi anyag gyártására, forgalomba hozatalára vagy felhasználására vonatkozó REACH (EP és Tanács 1907/2006/EK sz. rendelet) hazai bevezetésének állomásait, helyzetét. Kiemelte, hogy a REACH és CLP (EP és Tanács 1272/2008/EK rendelete) együttesen alkalmazandó, bevezetése szakaszosan, a veszélyesség és mennyiség szerint történik. Hozzátette, hogy a regisztráló a gyártó, importőr/ű, illetve a forgalmazó, nem közösségi gyártó esetén pedig az egyedüli képviselő kell, hogy legyen. Szóba került a SIEF, azaz az anyaginformációs cserefórum, a biztonsági adatlapok tartalmi, formai követelménye, frissítése, a CLP szerinti osztályozás és címkézés (új piktogramok), valamint a CLP és az ADR viszonya.

Kelemen György tűzoltó százados, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság kiemelt főelőadója a kritikus infrastruktúravédelem hazai szabályozását, a kapcsolódó hatósági feladatokat ismertette, hangsúlyozva az információbiztonság fontosság.

Till Gábor tűzoltó alezredes, iparbiztonsági felügyelő a mohácsi katasztrófavédelmi kirendeltség iparbiztonsági felügyelője összefoglalta az elmúlt évek vízi veszélyes-áruszállítását célzó ellenőrzések tapasztalatait a Mohácsi Határkikötő munkája alapján.

Knipl Károly az E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. Pécsi Régióközpontjának középrégió vezetője bemutatta a Vészhelyzeti elhárítási kézikönyvet, mely ajánlás az EDD és EKO területén a földgázelosztó és fogyasztói rendszerek üzemeltetése során bekövetkezett, a biztonságos és folyamatos gázellátást megakadályozó vagy fenyegető állapotok megelőzésére vonatkozik. A kézikönyv célja, hogy a szolgáltató a vészhelyzeteket hatékonyan tudja kezelni, tartalmazza a vészhelyzet definícióját, fokozatait, a vészhelyzetek kiváltó okait, a vészhelyzet alapeseteit és besorolásukat, elhárításuk modelljét, a modell működését, a krízisközpont működését, a felkészülés, beavatkozás, helyreállítás-megelőzés konkrét feladatait.

Beda Endre, üzemirányítási csoportvezető és Sebők Gyula, fejlesztési területi referens az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. Pécsi Régióközpontjából érkeztek a konferenciára. Prezentációjukban ismertették az E.ON hálózatain történő veszélyhelyzetek kezelését, külön figyelemmel a Nyíregyháza térségében kialakult 2013. március 14-22-i rendkívüli időjárási helyzetet. Kiemelték ű a katasztrófavédelemmel való együttműködés jelentőségét, és a veszélyhelyzetek kezelését célzó gyakorlatok fontosságát.

Dr. Nagy Rudolf tűzoltó ezredes, a BM Katasztrófavédelmi Oktatási Központ általános igazgatóhelyettese előadásában a városi árvizek és a kritikus infrastruktúrák kapcsolatát taglalta. Összegzésként megállapította, hogy fontos a kockázatelemzésre épülő prognóziskészítés, a speciális eszközök diszlokációja a kockázatokra figyelemmel, a fokozott kockázatok kiszorítása a zsúfolt központi régiókból, a lefolyási viszonyok és vízelvezetés optimalizálása, a sürgősségi szolgálatok infrastruktúrájának vizsgálata, valamint az üzemeltetői kárelhárító szervezetek hatékony működtetése és az alternatív tájékoztatási formák bevezetése.

Forrás: Bagolyné Sz. Orsolya Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Ajánlat

Töltse ki Ön is!

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: