Komlón sincsen új a Nap alatt…

Komlón sincsen új a Nap alatt…- vélemény cikk a komlói napelem gyárról

Hát bevégeztetett. A 2011. márciusában oly büszkén bejelentett, „jelentős számú munkahelyet teremtő”, EU-támogatással és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával tervezett 1,2 milliárd forintos beruházásnak befellegzett. A Solar Energy Systems Kft. szerződésszegése miatt a Nemzetgazdasági Minisztérium a 400 millió forintos támogatását visszavonta és a már átutalt összeget (210 millió forintot) is vissza kell(ene) fizetnie a kedvezményezettnek.

Eleinte a Jobbik Komlói Szervezete is örömmel fogadta a 108 munkahelyet ígérő beruházás bejelentését. Örömünk sajnos nem tartott sokáig. Némi tájékozódás és utánajárás során hamar kiderítettük, hogy bizony igencsak sántít a történet, az örömbe könnyen üröm vegyülhet!

A 2008-ban alakult, mindössze félmillió forint jegyzett tőkéjű Solar Energy Systems Kft. még abban az évben Szigetváron kötött megállapodást a várossal, szintén egy napelemgyár felépítését ígérve. Azonban már az önkormányzat által biztosított terület bérleti díjának fizetésével is akadtak gondok, majd miután a végső határidőre sem kezdték el a munkálatokat, a városvezetés 2010. december 30-ával felmondta a céggel kötött szerződést. Szinte ezzel egy időben bukkant fel a társaság neve Komlón. Maga a cég profilja is vitatható, hiszen már 2009 táján belátta minden európai gyár, hogy csak a napelem gyártásában és összeszerelésében nincs jövő, hiszen Kína, illetve Ázsia továbbra is világelső tud maradni európai gyártósoraival és technológiájával, az eddigi alacsony bérszínvonala és az állami támogatások miatt.

Mindezeket az anomáliákat egy 2011. évi lakossági fórumon jeleztük a komlói polgármesternek, ő azonban mindezt figyelmen kívül hagyva rögtönzött kampánybeszéddel vágott vissza, miszerint „a Jobbik a munkahelyteremtés ellen van, rosszindulatú és irigy, vádjai szakmailag(?) megalapozatlanok”.

  1. szeptemberében, az ötödik(!) szerződésmódosítás után, egy rendkívüli testületi ülésen önkormányzati képviselőnk az előterjesztésre határozottan a  „nem” mellett tette le voksát. Indoklásában többek között elmondta, félő, hogy a beruházó mögött bűnözői csoport állhat. Polics becsmérlő szavai most sem maradtak el és a fideszes többségű testület a mi egyetlen ellenszavazatunk mellett a következő határozatot hozta:

„A Képviselő-testület megállapítja, hogy a komlói … ingatlan az önkormányzat kizárólagos tulajdonában áll és üzleti vagyoni körébe tartozik. A képviselő-testület a komlói  … ingatlant hitelfedezeti biztosítékként felajánlja a Solar Energy Systems Kft.  … kódszámú pályázati támogatásának előfinanszírozási hiteléhez. A képviselő-testület legfeljebb 100 millió forint és járulékai erejéig hozzájárul, hogy az ingatlanon a hitelt nyújtó pénzintézet javára jelzálogjog kerüljön bejegyzésre.”

A beruházót kötelezték a területet megvásárlására is, erről adásvételi szerződést is írtak. A 2015. év december 31. napjáig kellett volna kifizetni a 23 millió forint vételárat. A kft. a határidő meghosszabbítását kérte. amit a képviselő-testület jóvá is hagyott. Amíg viszont a földterület az önkormányzat tulajdonában áll, a beruházó köteles kamattal terhelt bérleti díjat fizetni a használatért.

A Támogatási szerződésben foglaltak szerint :

„… Amennyiben Kedvezményezett … üzembe helyezést követő foglalkoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, … 3 (három) üzleti évre vonatkozó, beruházás működtetési, fenntartási kötelezettségét nem teljesíti,vállalja, hogy Támogató részére bruttó 20.000.000 Ft-ot, azaz húszmillió forintot fizet ki az ingatlan ellenértékeként az arra okot adó feltétel beálltától számított 15 napon belül.”

Sőt, további – bár a történtek ismeretében akár „jelentéktelennek” is mondható – közpénzeket fizetett ki a városvezetés, amikor a testület 2011. májusi ülésén határozatot fogadott el a város településrendezési tervének módosításával illetve az ehhez szükséges új digitális alaptérkép beszerzésével kapcsolatosan. A Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. a 2009. év végi ajánlathoz képest magasabb áron volt csak hajlandó szerződni. Így az új vállalási ár 1.361. 892,- Ft + ÁFA, bruttó 1.702.365,- Ft. A rendezés alá vont területek egyike a „Tröszt utca és Zrínyi tér közti átkötő út törlése, a területsáv átminősítése kereskedelmi-szolgáltató területté a napelemgyár tervezett második üteme területszükségletének biztosítása”

Polics elmondása szerint a „… várost nyilvánvalóan hátrányosan érinti, hogy az ígért foglalkoztatás nem valósult meg, de a támogatási szerződésben olyan garanciális elemek szerepelnek, amelyek következtében az önkormányzatot ezen túlmenően kár nem érte.”

Ennek némileg ellentmondanak a fentebb ismertetett jegyzőkönyv- és szerződés részletek, valamint a NGM nyilatkozata, miszerint ha a 400 milliós támogatásból már átutalt 210 milliót a Kft. nem fizeti vissza, akár jelzálogot is kivethetnek a Komlón lévő ingatlanra(amit 100 millió forint és járulékai erejéig a képviselő testület már 2012.-ben el is fogadott).

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Komlói Szervezete fentiek ismeretében felszólítja Polics József polgármestert, hogy haladéktalanul tájékoztassa a város lakosságát:

Komló városát számszerűleg mekkora anyagi veszteség érte a „Napelemgyárként” elhíresült projekt kapcsán a 2010. év óta napjainkig?

Milyen intézkedéseket terveznek a további károk enyhítése ill. elkerülése végett?

Mi lesz a sorsa egy a Komló belvárosában található, banki jelzáloggal terhelt ingatlannak és a rajta álló félkész épületnek?

A városvezetésben név szerint kiket terhel felelősség a történtek kapcsán és várható-e felelősségre vonásuk?
Imre Ferenc elnök
Jobbik Komlói Szervezete

Ajánlat

Töltse ki Ön is!

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: