Pénzügyi visszásságok a Janus Pannonius Múzeumnál

Magyarország Alaptörvénye P) cikke szerint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége. A megyei hatókörű városi múzeumok kulturális szempontból meghatározó jelentőségűek mind földrajzi elhelyezkedésüket, mind az ellátott feladatokat, valamint látogatottságukat tekintve. Pénzügyi és vagyongazdálkodásuk meghatározza a közfeladatok ellátását, a kulturális örökséghez tartozó javak védelmét és megőrzését, valamint a nyilvánosság számára történő hozzáférhetőség biztosítását.

A Pécsen található Janus Pannonius Múzeumnál az irányító szervi hatásköröket 2011. december 31-ig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2012. december 31-ig a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, 2013. január 1-jétől Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése gyakorolja. A középirányító szervi feladatokat 2012-ben a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ látta el. A Múzeum pénzügyi-gazdasági feladatait 2011-ben a Baranya Megyei Önkormányzati Hivatal, 2012-ben a Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ, valamint 2013-2014-ben a Múzeum látta el; teljesített bevétele 2014-ben 635,3 millió Ft, teljesített kiadása 617,5 millió Ft volt.

Az ÁSZ megállapította, hogy az irányító szervek az ellenőrzött időszakban összességében

nem szabályszerűen látták el a Múzeumra vonatkozó irányító szervi feladataikat,

mert az igazgató képzettsége nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak, továbbá a gazdasági vezető kinevezése során nem érvényesítették a jogszabályban előírt követelményt. A 2011/2012-es átszervezés nem volt szabályszerű, mert a vagyon tényleges átadásához nem készítettek jegyzőkönyvet. A 2012/2013-as, központi alrendszerből önkormányzati alrendszerbe történő átszervezés során sérült az átláthatóság, mert a vagyonleltárnak nem képezte részét a kulturális javak felsorolása, továbbá annak tagintézményenkénti meghatározása.

A Múzeumnál kialakított irányítási rendszer nem támogatta az átlátható, elszámoltatható és ellenőrizhető közpénzfelhasználást. A kontrollkörnyezet kialakítása 2011-ben és 2012-ben nem volt szabályszerű, mert a gazdálkodást meghatározó szabályzatok tartalma nem felelt meg a jogszabályok előírásainak. A Múzeum ugyanezekben az években nem határozta meg a kulturális javakkal kapcsolatos külön nyilvántartások kezelésére vonatkozó szabályokat sem. A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség feltüntetésének elmulasztásával a Múzeum nem intézkedett a közélet tisztaságának biztosítása és a korrupció megelőzése érdekében. Szintén nem szabályozták a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjét, és a Múzeum a jogszabályban előírt közzétételi kötelezettségének sem tett eleget. 2011 és 2014 között nem gondoskodtak a belső ellenőrzés kialakításáról.

A Múzeum pénzügyi- és vagyongazdálkodása nem volt szabályszerű. A bevételi előirányzatok teljesítése, a kiadási előirányzatok felhasználása nem felelt meg a jogszabályi előírásoknak. Hiányosság volt, hogy a kötelezettségvállaló a jogszabályi előírás ellenére közeli hozzátartozója javára, illetve a pénzügyi ellenjegyzést végző a saját maga javára rendelt el kifizetést. A Múzeum 2012-es beszámolójában a feladat ellátását szolgáló vagyont szabálytalanul mutatta ki. A 2013-as és 2014-es beszámolóban kimutatott vagyon értékét vagyonkezelési szerződés nem támasztotta alá teljes körűen, mert a Múzeum csak 2014-ben és kizárólag egyes vagyonelemekre vonatkozóan rendelkezett vagyonkezelési szerződéssel. A nemzeti vagyonba tartozó kulturális javak kölcsönzésére kötött szerződések nem tartalmazták a jogszabályban rögzített kötelező tartalmi elemeket, emiatt a kölcsönzött kulturális javak állományvédelme nem volt megfelelően biztosított. A nem muzeális intézmény számára történő kölcsönadáshoz a Múzeum nem rendelkezett a miniszter hozzájárulásával.

Az ÁSZ Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata polgármesterének 12, a Janus Pannonius Múzeum igazgatójának 21 javaslatot fogalmazott meg, amelyekre 30 napon belül intézkedési tervet kell készíteniük.

 

Forrás: Pécsi Tükör

Ajánlat

Töltse ki Ön is!

Ajánlat

Close
%d blogger ezt szereti: